Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy:

 • Sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
 • - umowy sprzedaży

  - umowy przedwstępne

  - umowy darowizny

  - umowy zamiany

  - umowy zniesienia współwłasności

  - umowy działu spadku

  - umowy majątkowe małżeńskie

  - umowy o podział majątku wspólnego

  - umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności

  lub użytkowania

  - umowy (oświadczenia) ustanowienia hipoteki

  - testamenty

  - pełnomocnictwa

 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • Sporządzanie poświadczeń
 • Sporządzanie protokołów
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków
 • Doręczanie oświadczeń
 • Prowadzenie depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 • Sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • Dokonywanie innych czynności wynikających z właściwych przepisów