KANCELARIA NOTARIALNA Spółka Cywilna


Notariusz Barbara Sobecka Notariusz Filip Sobecki
70-445 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II nr 14
tel./fax (91) 43 43 346, tel. (91) 489 36 58
NIP 8513044515 Regon 320476976

notariusz w szczecinie, notariusz szczecin


Kancelaria Notarialna mieści się w budynku przy alei Papieża Jana Pawła pod numerem 14, nieopodal Placu Grunwaldzkiego (w kierunku Urzędu Miejskiego) i jest prowadzona od ponad 20 lat. Została uruchomiona przez Notariusz Barbarę Sobecką, która wykonywała ten zawód jeszcze w Państwowym Biurze Notarialnym w Szczecinie. Pierwsza siedziba Kancelarii znajdowała się przy ulicy Śląskiej. Od 2008 roku Kancelaria działa w formie spółki cywilnej i jest prowadzona przez Notariusz Barbarę Sobecką i Notariusza Filipa Sobeckiego, który został powołany w 2008 roku przez Ministra Sprawiedliwości.

Kancelaria Notarialna jest otwarta w dni powszednie od godziny 8:15 do godziny 16:00. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia dogodnego terminu i godziny dokonania czynności notarialnej. Udzielamy szczegółowych informacji osobiście, telefonicznie lub mailowo. Wcześniejszy kontakt z Kancelarią pozwoli Państwu uzyskać niezbędne informacje dotyczące czynności notarialnej, dokumentów jakie należy przedłożyć lub okazać, wysokości wynagrodzenia notariusza, wysokości opłat sądowych pobieranych przez Notariusza dla właściwych Sądów Wydziałów Ksiąg Wieczystych oraz wysokości podatków, które Notariusz jako płatnik również wylicza i pobiera dla Urzędu Skarbowego. Kancelaria udziela wszelkich informacji związanych z podejmowanymi czynnościami notarialnymi bezpłatnie.